فلسفه علت های چهارگانه

حجم فایل : 463.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا فلسفه
علت های چهارگانه
زندگینامه
ارسطو( Aristotle) به سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا آمد.
در 18 سالگی وارد آکادمی افلاطون شد و حدود 20 سال در مکتب افلاطون به تحصیل دانش پرداخت.
افلاطون را بزرگترین فیلسوف خوانده اند.
ارسطو ملقب به « معلم اول » است.
روش فلسفی ارسطو « روش مشاء » نام دارد. ارسطو در « طبقه بندی علوم زمان خود و تحقیقات دامنه دار علمی » از استاد خود گوی سبقت را ربود.
اکثر فلاسفه اسلامی پیرو مشرب مشاء ( روش فلسفی ارسطو ) هستند.
حکمایی مانند کندی ، فارابی ، خواجه نصیر الدین طوسی، میرداماد ، ابن رشد اندلسی( در جهان اسلام ) و توماس آکویناس ( در جهان مسیحیت) از پیروان مشرب مشاء یعنی « مشایی» بوده اند.
طبیعت و دگرگونیهای آن ( یکی از موضوعات مورد علاقه ارسطو)
ارسطو فیلسوفی واقع بین ( رئالیست ) است ارسطو فیلسوفی طبیعت شناس است. یکی از موضوعات مورد علاقه ارسطو « طبیعت و دگرگونیهای آن» است.
اهمیت حرکت و دگرگونی در نزد ارسطو ، در تعریف او از علم فیزیک مشهود است.
تعریف ارسطو از علم فیزیک: علمی است که از اشیاء طبیعت بحث می کند از آن جهت که حرکت بر آنها عارض می شود.
هدف ارسطو در طرح فلسفی اش توجیه عقلانی حرکات طبیعی است.
سعی ارسطو در این طرح فلسفی شناسایی اصلی ترین و کلی ترین عواملی است که در هر تغییر و تحول مؤثر هستند. نظریه « علتهای چهارگونه ارسطو » زائیده تلاش او در جهت توجیه عقلانی حرکات طبیعی و شناسایی اصلی ترین و کلی ترین عوامل دخیل در تغییر و تحول است.
علت های چهارگانه ( علل اربعه )
به عقیده ارسطو، هرکار و فعالیت انسان و هر حرکت و تحول طبیعی چهار علت طبیعی چهار علت اصلی دارد. علل چهارگانه اصلی در ساختن یک میز چوبی ، کوزه ، مجسمه برنزی و دوختن یک پیراهن عبارتنداز : علت فاعلی (عامل) : عاملی که با عمل خود چیزی را به وجود می آورد. ( نجار ، کوزه گر ، مجسمه ساز ، خیاط )
علت مادی( جنس هر پدیده) : آن چیزی که«جنس» هر موجودی را تشکیل می دهد. ( چوب ، خاک رس ، برنز، پارچه )
علت صوری( نوع هر پدیده): شکل یا صورتی که از ماهیت و نوع یک پدیده حکایت می کند. ( شکل میز، شکل کوزه، شکل مجسمه شکل و الگوی پارچه )
علت غایی ( برای آن ): آن چیزی که کار برای آن انجام می شود. ( انگیزه نجار ، انگیزه کوزه گر، انگیزه مجسمه ساز ، انگیزه خیاط) ارسطو می آموزد که برای توجیه عقلانی هر پدیده ای، از این چهار علت می توان استفاده کرد. این چهار علت معروف به « علل اربعه » است.ارسطو در کتاب« طبیعیات » (فیزیک )، کتاب دوم ، فصل سوم، درباره علتهای چهارگانه بحث می کند.
بهمنیار بن مرزبان
بهمنیار بن مرزبان از شاگردان ممتاز ...